سامانه سرمایه گذاری شهرداری ارومیه

هم اکنون درخواست سرمایه گذاری خود را ثبت کنید!

پیشنهاد از شما

ملک از شهرداری

ملک از مالک

تهیه و تنظیم: سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه - تلفن: 33475914-044 فکس: 33477881-044 - آدرس: ارومیه ، بلوار شهید رجائی ، طبقه فوقانی شهرداری منطقه3 - آدرس سایت: fava.urmia.ir پست الکترونیکی: fava@urmia.ir