سامانه سرمایه گذاری شهرداری ارومیه

پیشنهاد سرمایه گذاری از شما ، اجرا از ما!

فرم ارسال پیشنهاد سرمایه گذاری
تهیه و تنظیم: سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه - تلفن: 33475914-044 فکس: 33477881-044 - آدرس: ارومیه ، بلوار شهید رجائی ، طبقه فوقانی شهرداری منطقه3 - آدرس سایت: fava.urmia.ir پست الکترونیکی: fava@urmia.ir