عنوان فرصت دسته بندی ها مکان مساحت کاربری مصوب کاربری پیشنهادی
کد 4011 منطقه چهار , خدماتی , بلوار شهید باکری، خیابان بعثت دو 1400 متر مربع مسکونی خدماتی(پارکینگ)

هم اکنون درخواست خود را برای سرمایه گذاری در این فرصت را برای ما ارسال کنید :

به عنوان شخص حقیقی به عنوان شخص حقوقی