پیشرفت فیزیکی: 35%


عنوان فرصت دسته بندی ها مکان مساحت کاربری مصوب کاربری پیشنهادی
تکمیل پروژه کد 1029 منطقه یک , پروژه بهداشتی درمانی , بلوار البرز، نبش خیابان شهید ذلفی مساحت زمین: 1504 متر مربع مساحت اعیان:1900 متر مربع تجاری تجاری پزشکی

هم اکنون درخواست خود را برای سرمایه گذاری در این فرصت را برای ما ارسال کنید :

به عنوان شخص حقیقی به عنوان شخص حقوقی