عنوان فرصت دسته بندی ها مکان مساحت کاربری مصوب کاربری پیشنهادی
کد 1026 منطقه یک , پروژه تفریحی ورزشی , خیابان امین 20 متری طرح تفصیلی 15134/36 مترمربع فضای سبز تفریحی ورزشی

هم اکنون درخواست خود را برای سرمایه گذاری در این فرصت را برای ما ارسال کنید :

به عنوان شخص حقیقی به عنوان شخص حقوقی