عنوان فرصت دسته بندی ها مکان مساحت کاربری مصوب کاربری پیشنهادی
کد 1020 منطقه یک , پروژه تجاری مسکونی , خیابان رودکی محور 100متری کمربندی 1420 مترمربع مسکونی تجاری مسکونی

هم اکنون درخواست خود را برای سرمایه گذاری در این فرصت را برای ما ارسال کنید :

به عنوان شخص حقیقی به عنوان شخص حقوقی